เปิด ที่มาปิ้งย่างเกาหลี กับ ปิ้งย่างญี่ปุ่น ต่างกันอย่างไร

ที่มาปิ้งย่างเกาหลี  “บาร์บีคิวเกาหลี” เป็นหนึ่งในเมนูโปรดของใครหลายคนที่ชอบทานอาหารปิ้งย่าง แล้วบาร์บีคิวเกาหลีกับบาร์บีคิวญี่ปุ่นต่างกันอย่างไร? ยา กิ นิ กุ คือ   ที่มาปิ้งย่างเกาหลี ต้นกำเนิดสู่ปิ้งย่างญี่ปุ่น   ที่มาปิ้งย่างเกาหลี บาร์บีคิวเกาหลีมีต้นกำเนิดมาจากสนามรบใน ยุคมองโกล โดยทหารที่ออกไปทำสงครามเพื่อคิดค้นเมนู ” บาร์บีคิวเกาหลี ” นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความหิวโหยในช่วงสงครามโดยใช้กระทะและหมวกเหล็กแทนการย่างเนื้อแกะ จากนั้นก็แพร่หลายมาจนทุกวันนี้ แต่เป็นเนื้อแกะ เนื้อหมู และเนื้อวัวแทน ต่อมาหลังสงครามโลก ประมาณปี พ.ศ. 2488 วัฒนธรรมอาหารปิ้งย่างของเกาหลีเริ่มแพร่หลายและเป็นที่นิยมในญี่ปุ่น จึงเกิดเป็นเมนูปิ้งย่างแบบญี่ปุ่น หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเมนูที่ได้รับอิทธิพลจากการรับประทานเนื้อย่างเกาหลีที่มักเรียกกันว่า ” ยากินิคุ ” แล้วปรับรูปแบบให้เข้ากับพฤติกรรมและความชอบของคนญี่ปุ่น   ปิ้งย่างเกาหลี กับ ปิ้งย่างญี่ปุ่น ต่างกันอย่างไร   แม้ว่าจะเรียกอีกอย่างว่าเมนู “ย่าง” แต่ก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างบาร์บีคิวเกาหลีกับบาร์บีคิวญี่ปุ่น บาร์บีคิวเกาหลีมักจะใช้ “หมู” และมันหมูเป็นส่วนประกอบหลัก เนื่องจากมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายกว่าเนื้อวัวซึ่งมีราคาแพงกว่าเนื้อหมู 2-3 เท่า ยา กิ นิ กุ […]